สินค้า หรือ เครื่อง ชนิดต่างๆ ที่ขายออกไปแล้ว และทางร้านจะหา หรือ ประมูล รับซื้อ สินค้า ตัวใหม่ นำมาขายให้กับท่านลูกค้าอีกแน่นอน